Jednotlivé typy tepelných čerpadel Geothermie Confort

Tepelné čerpadlo Geothermie Confort horizont kompakt je od tepelného výkonu 5,5kW do 15kW. Tepelné čerpadlo příslušného tepelného výkonu se dodává jako celek, obsahuje plastovou nádobu, ve které je namontován kompresor, kondenzátor, rozdělovač s měděným potrubím výparníku a dalšími komponenty. Toto tepelné čerpadlo je kompletní pro venkovní montáž do země. Do budovy je vedeno potrubí topné vody chráněné proti vodě, mrazu a mechanickému poškození.

Tepelné čerpadlo Geothermie Confort horizont kompakt split je od tepelného výkonu 5,5kW do 15kW. Tepelné čerpadlo příslušného výkonu se dodává jako celek, obsahuje plastovou nádobu, ve které je namontován kompresor, rozdělovač s měděným potrubím výparníku a dalšími komponenty. Toto tepelné čerpadlo je kompletní pro venkovní montáž do země. Do budovy je vedeno vysokotlaké měděné potrubí, chráněné proti vodě, mrazu a mechanickému poškození.  V budově je akumulační zásobník s vnořeným kondenzátorem.

Tepelné čerpadlo Geothermie Confort vertikál split je od tepelného výkonu 5,5kW do 18kW. Tepelné čerpadlo určitého tepelného výkonu se dodává jako celek, obsahuje plastovou nádobu, ve které je namontován kompresor, rozdělovač a další komponenty, vertikální měděné sondy jsou oddělené, nesvařené s tepelným čerpadlem, ale jsou součástí dodávky jako celku. Toto tepelné čerpadlo je kompletní pro venkovní montáž do země. Do budovy je vedeno vysokotlaké měděné potrubí, chráněné proti vodě, mrazu a mechanickému poškození.

Tepelné čerpadlo Geotherm Confort s přímým odpařováním má výparník uložen do země horizontálně nebo vertikálně, měděné potrubí potažené  plastem pro ochranu potrubí před mechanickým poškozením a poškozením korozí. Tepelné čerpadlo Géothermie Confort má několik předností oproti klasickým čerpadlům a to tato, u přímého odparu nejsou zapotřebí komponenty, které jsou součástí ostatních tepelných čerpadel na bázi solanky - jako je primární výměník, šachta, plastové trubky,oběhové čerpadlo, rozdělovač, průtokoměry, ventily, armatury, nemrznoucí směsi, signální vodič, odvzdušňovací zařízení, expanzomat a snímače teplot v primárním okruhu. Tepelné čerpadlo Géothermie Confort se tímto stává technicky jednodušším a spolehlivějším, dále se snižuje příkon el.proudu o příkon oběhového čerpadla primárního a sekundárního okruhu. Další předností tepelného čerpadla Géothermie Confort je jeho umístění mimo budovu, a to do 1m do 10m od budovy. Tepelné čerpadlo nepřenáší do budovy hluk a jemné vibrace, budova není zatížena hlukem a vibracemi, dále technická místnost je menší a obsahuje dva bojlery, jeden pro TUV (teplá užitková voda) a druhý pro topení. Vnitřní technologie zabere málo místa a vejde se do prostoru 2,5m x 1,5m x 2,6m (ŠxHxV). Výraznou předností tepelného čerpadla Géothermie Confort  oproti stávajícím tepelným čerpadlům na bázi plastových kolektorů nebo vrtů se solankou (glykolem) je menší jímaci kolektorové pole nebo vrty, které mají hloubku 30m nebo 15m. Je to dáno přímým odběrem energie ze země přes měděné potrubí uložené v zemi kompresorem, a tato energie je dopravena chladivem R407 do vnořeného kondenzátoru topného bojleru. Zde nejsou žádná oběhová čerpadla, jen kompresor. Tepelné čerpadlo Geothermie Confort je ve své podstatě velmi jednoduché technické zařízení pro přečerpání energie ze země do budovy. Tímto se stává velmi účinným zařízením s nízkou spotřebou el.proudu a zároveň nevyžaduje složitou obsluhu ani složitý servis.

Nejvíce výrobců tepelných čerpadel přímého odparu je v Rakousku. Francouzský výrobce Geothermie Confort se dal cestou výroby tepelných čerpadel s co nejjednodušší konstrukcí a tím se snížila energetická náročnost a zvýšila se jejich účinnost a spolehlivost.