Sluneční kolektory

Využití solárních kolektorů pro ohřev TUV topení a bazén

Princip solárních systémů je založen na zachytávání slunečních paprsků (nositelů energie) slunečními kolektory a jejich přeměně na tepelnou energii. Nemrznoucí kapalina  zajišťuje celoroční provoz. Odvádí získanou tepelnou energii potrubním systémem do tepelného výměníku, kterým je získané teplo převáděné na přípravu teplé užitkové vody (TUV), přitápění či ohřev bazénu. Přenos tepelné energie je buď uzavřený tlakový s expanzní nádobou nebo uzavřený beztlakový,  kde je jímací nádoba nemrznoucí kapaliny. Solární systémy se využívají v různých variantách, ta základní je jen ohřev teplé užitkové vody,  další varianta je využití solární energie pro ohřev TUV,  topení a bazén. V solárním systému je akumulační zásobník  400L s vnořeným bojlerem TUV 120L a trubkový výměník ve spodní části zásobníku.Tento solární systém je nejvíce využiván pro nízkoenergetické a pasivní domy,  kde  solární energie pokryvá z celkové energetické spotřeby 50% - 70%. 

Celoroční provoz zajišťuje solární systém TopSolar.