Tepelná čerpadla

Slunce je váš nevyčerpatelný zdroj energie. Vzduch, země nebo spodní voda – nevyčerpatelný zdroj energie pro každého.

Slunce nám dodává každý den nepředstavitelné množství energie. Tato energie se ukládá do okolního vzduchu, země nebo spodní vody a lze ji využít, i když slunce zrovna nesvítí. Tepelná čerpadla využívají bezplatnou energii okolního prostředí k energeticky úsporné a hospodárné přípravě teplé vody a příjemného tepla k vytápění.

princip tepelného čerpadla

Hospodárné využívání tepla Slunce – ke zvýšení teploty energie získané z okolního prostředí slouží čtyři funkční jednoty: výparník, kondenzátor, expanzní ventil a kompresor.

Jaká je jejich funkce?

Tepelná čerpadla pro vytápění pracují na principu přenosu tepla získaného ve výparníku z okolního prostředí do chladiva. Kompresor stlačí toto chladivo na vyšší tlak. Touto kompresí se teplota chladiva ještě zvýší. Výměník slouží k přenosu tepla na topnou vodu. V expanzním ventilu dojde k expanzi pracovního média a jeho ochlazení.

Tepelná čerpadla vzduch - voda

Tepelná čerpadla pracují na principu vzduch/voda a jsou velmi jednoduchou a cenově výhodnou variantou použití pro rodinné domy. Vzduch jako zdroj tepla je neustále k dispozici a prakticky nevyčerpatelný. Zařízení lze umístit ve sklepě, v přízemí nebo i venku. To umožňuje použití tepelných čerpadel bez velkých nároků jak v novostavbách, tak i k dodatečnému vybavení stávajících budov v kombinaci s již instalovaným vytápěcím systémem. Pro umístění čerpadla uvnitř budovy je k dispozici vybavení vzduchového kanálu izolačním a hluk absorbujícím příslušenstvím.Např. u přístrojů k umístění uvnitř budov se vzduch nasává potrubím, v tepelném čerpadle vzduch/voda se ochladí a opět odvede potrubím do okolí. Tepelná čerpadla vzduch/voda jsou schopná při teplotách až –20stupňů C ještě odebírat energii venkovnímu vzduchu a využívat ji k vytápění a ohřevu teplé užitkové vody. Teplota vzduchu je v topném období ovšem většinou vyšší i v nejchladnějším měsíci – lednu – se průměrná měsíční teplota pohybuje pouze kolem nuly. Po celou topnou sezónu leží teplota venkovního vzduchu přibližně v rozmezí od 5 stupňů do 7 stupňů.

Tepelná čerpadla země/voda

Využívají energii uloženou v půdě k vytápění a k ohřevu teplé vody. Zemina je nosič tepla velmi vhodný k hospodárnému provozu tepelného čerpadla, protože teplota půdy je po celý rok téměř stálá. Množství odebíraného tepla je závislé na kvalitě půdy a tato kvalita musí být při dimenzování zdroje tepla zohledněna. Při technické přípravě zdroje tepla se u tepelných čerpadel země/voda nabízejí dvě možnosti provedení:

  • Zemní kolektory
    Máte-li na zahradě dostatek místa doporučujeme Vám instalaci zemních kolektorů. Tyto kolektory tvoří soustava tlakuvzdorných trubek, v nichž obíhá solanka (směs vody a prostředku proti zamrzání), a které se ukládají do hloubky cca 1,2 – 1,6m pod zemí. Povrch země se přitom nesmí neprodyšně uzavřít, aby se neznemožnilo pronikání srážkové vody do půdy.
  • Zemní sondy
    Jejich předností je nenáročnost na velikost plochy umístění, neboť sondy se ukládají svisle do hloubky. To znamená, že se do předvrtaných děr v zemi uloží speciální tlakuvzdorné trubky ve formě sondy tvaru dvojitého U, v nichž obíhá solanka – směs vody a prostředku proti zamrzání. Vývrt zemních sond musí být předem schválen a v každém případě jej musí provádět odborná firma.

Tepelné čerpadlo země/voda – teplo slunce přímo pod nohama!