Tepelná čerpadla země - voda

Tepelná čerpadla CLIMATE MASTER - GSW

Moderní tepelná čerpadla nové řady GENESIS velkého amerického výrobce. Firma vyrábí tepelná čerpadla od čtyřicátých let minulého století. Jde o tepelná čerpadla země-voda nebo voda-voda nadstandardně vybavená ohřevem TUV a reverzací (topení a chlazení). Dlouhou životnost zajišťuje scroll kompresor. Ekologické chladivo R407c.

Specifikou jsou kaxiální výměníky odolné proti zanášení způsobenému mineralizací vody. u tzv. otevřených systémů. Výkonová řada od 9,8 kW do 31,1 kW s možným bivalentním elektrokotlem do 43,1 kW.