Kogenerační jednotky

Kogenerační jednotky se využívají hlavně v hotelích, bytových domech a větších objektech. Hlavní výhodou je obrovská úspora energií a provozních nákladů. Plyn je spalován v motorové jednotce, která pohání generátor a při spalování plynu nám vznikají dvě energie. Tepelná a elektrická energie. Tepelná se využívá pro ohřev velkokapacitních tanků TUV (teplá užitková voda), k topení a elektrická energie pokrývá spotřebu ve velké míře v kuchyních. Celé zařízení řídí počítač, v okamžiku kdy dochází k nárůstu spotřeby el. proudu, rozeběhne se kogenerační jednotka, která pokrývá potřebu hotelu či budovy. V okamžiku kdy není potřeba energií, přejde do klidové fáze a využívá se elektrická síť a plynový kotel, který lehce udržuje teplotu v budově. Anebo lze dodávat energii i do sítě podle naprogramování počítače a v klidových fázích se ze sítě odebírá.